Telefon: (070) 500 227 (Nina Cepič)

E-pošta: info@rdizola

Mini rokomet

V Izoli delujemo na treh osnovnih šolah: OŠ Livade, Oš Vojka Šmuc ter OŠ Korte-podružnica Vojke
Šmuc.

Potreba po igri in gibanju sta otrokovi primarni potrebi, zato v prvih letih vadbe želimo prav preko igre omogočiti otroku, da pridobi raznovrstne gibalne izkušnje. Preko različnih elementarnih iger spoznajo smisel in pomen upoštevanja pravil in se ob enem socializacijsko krepijo. Predvsem pa
jih spodbujamo k zdravem preživljanju prostega časa in trdnem grajenju delovnih navad.

V klubu Rd Butan plin Izola ter Žrk Trgo ABC Izola se 4x mesečno organizira mini turnir, med počitnicam pa jim nudimo »HURA POČITNICE«, kjer se otroci spoznavajo z različnimi športi, družijo in predvsem zabavajo.

Vodja : Nina Cepič
Vaditelji : Andraž Šterk, Tanja Zubović, Nikolina Stojičić, Mario Bubnič in Brane Franovič